fbpx
Yoğuşmalı Teknolojisi Nedir ?

Yoğuşma teknolojisi ,bacadan atılan gazların sıcaklığının yoğuşma noktasına (45-50°C) düşürülmesi prensibine dayanır. Yoğuşma neticesinde oluşan su, yoğuşma haznesinde toparlanarak gidere gönderilmektedir. Özellikle, 30-50°C sıcaklık aralığında yüksek verimde çalışırlar ve çok daha uzun kullanım ömrüne sahiptirler. İlave brülör içermediklerinden çok daha sessiz çalışır.. Bir ısıtma cihazının yanıt veremeyeceği kadar yüksek kapasitedeki ısı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için paralel sistem prensibi ile birden fazla ısıtma cihazının tek bir cihaz gibi birlikte çalıştırıldığı kaskad sistemlerde ısıtma cihazları, ısıtılacak alanın anlık kapasite ihtiyaçlarına göre tek tek veya grup halinde devreye girip çıkabilirler. Kazanlar, istenen ısıtma ihtiyacına göre devreye girip çıkarken modülasyonlu olarak çalışır. Cihazların her biri kontrol ünitesine bağlanarak aynı anda kontrol edilir. Kompakt ebatları ile kurulum ve montaj kolaylığı sağlayacaklardır. Ayrıca düşük emisyon değerleri ile çevrecidirler.

Gerek ülkemizde gerek Avrupa’da yenilenebilir enerji kullanımını giderek arttırarak , sera gazı salınımlarının %20 azaltılması  ile çevrenin korunması hedeflenmektedir. AB mevzuatının kapsamındaki ECO Dizayn Direktifi , çevreci tasarım koşullarını belirleyerek üreticilerden , ürünlerinin verimliliklerini arttırıp çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmalarını beklemektedir.

Eco Dizayn Direktifi (ERP :Energy Related Products) ,  bir ürünün yaşam döngüsünü kapsayan – tasarımdan nakliyesine kadarki tüm süreçlerinde enerjiyi en verimli kullanarak kaynak tüketimi ve kirletici emisyonları azaltılması hedeflemektedir. Bu kapsamda 2020 yılına kadar Avrupa’da ErP Yönetmeliği HVAC sektöründe 2013 yılında ilk olarak klima cihazlarında zorunlu düzenlemeler ile yürürlüğe girmiş olup 2015 yılında, e.motorlar, fanlar, pompalar için zorunluluklar getirilmiştir. İlgili tebliğe göre 70 kWve altındaki kazanların ve kombilerin mevsimsel mahal ısıtması verim değerleri en az % 86, 70kW’dan büyük en fazla 400 kW’a kadar olan kazanların % 100 güçteki verimleri en az % 86, % 30 güçteki verimleri ise en az % 94 olmalıdır. Ülkemizde ise Nisan 2018’de ErP Direktifi yürürlüğe girmiş olup , direktif gereği 400 kW’a kadar ısıtma kapasitesine sahip mevsimsel verimliliği %86 ‘dan düşük olan  konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi yasaklanmış, 0-70 kW kapasite aralığındaki ısıtma cihazlarının enerji verimliliklerini gösteren enerji etiketlemesi uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Yine tebliğde yer alan bir maddeye göre, 26.09.2019 tarihinden itibaren Türkiye’de, AB ile birlikte azot oksit emisyon sınırları devreye girmekte olup bu nedenle genellikle %102-104 arasında verime sahip olan yarı yoğuşmalı kombiler ve 400 kW altındaki kazanlara takılan standart gaz brülörleri, azot oksit emisyon sınırlarını aştığı için 26.09.2019 tarihinden itibaren satılamayacaktır.

Eylül 2018 tarihinde ise verimlilik alt değer seviyeleri artırılıp, NOx salımı için izin verilen üst limit değerler düşürülmektedir.  Rima yoğuşmalı kazanlar , yüzde 110’a varan enerji verimliliğine sahip olup , 40mg/ kWh değerinin altında düşük NOx emisyonu sağlayan çevreci bir ürünlerdir.

Open chat