fbpx
Politika ve Sertifikalarımız

 

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi, ilave olarak gerektiğinde tedarikçisi olunan ülkelerin sertifikasyonunu almayı, gerekliliklerini yerine getirmesini,

  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilerek müşterilerimize zamanında ve hatasız ürünlerin üretilmesini,
  • Şeffaflık politikamız gereği, tüm paydaşlarımızın sorularını, taleplerini ve şikâyetlerini, internet sitesinden şirket’e ulaştırma olanağını,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • Ulusal ve uluslararası standart, yönetmelikler ve yasal düzenlemelere uyarak sürekli gelişmeyi temel alan, çevre dostu ürünler üretmeyi,
  • Tüm faaliyetlerimizde enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasını;
  • Çalışanlarımızın çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
  • Üretimimizde ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin minimize edilmesini,
  • Kalite Yönetim Sistemimizi ,Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sürekli iyileştirilmesini sağlamayı kabul ve taahhüt ederiz.
Open chat