fbpx

Tarihçe

Farklı yakıt çeşitleri ile çalışabilen birçok farklı pik döküm kazanın üreticisi konumuna gelmiştir. Sürekli yenilenmek misyonu ile devam edilen yolda hem daha çevreci hem daha verimli ürünleri üretmeye yönelik projeler neticesinde, 2007 yılında  alüminyum döküm eşanjörlü yoğuşmalı kazan üretmek amacıyla AR-GE faaliyetlerine başlamıştır. Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada ısıtma sektöründeki yenilikleri ve yasal değişiklikleri  takip eden ve pozisyon alan genç ve dinamik ekibimiz, 2011 yılında 70-190 kW kapasite aralığında tam yoğuşmalı duvar tipi kazanları, 2015 yılında büyük kapasite(220 kW-760 kW) yer tipi yoğuşmalı kazanlar piyasaya sunmuştur. Türk Isıtma sektörünü dışa bağımlılıktan kurtararak teknoloji ve tasarımda ileri noktaya taşımayı hedefleyen mühendis kadromuzun devam eden projeler kapsamında 3250 kw ‘a  Mega Kazanlar, silindirik brülör ile yüzey alanını büyük tutarak daha hızlı ve verimli bir yanma sağlamayı sağlayan ilk yerli döküm kombi eşanjör projelerimiz bulunmaktadır.

Kendi öz sermayesi ile her geçen gün daha da büyüyen firmanın ürün satışının %70 ‘ni ihracat olarak gerçekleştirmektedir.

Büyürken katma değer sağlamayı hedefleyen Önmetal Döküm Sanayi A.Ş.’nin kurucusu Mücahit Bey’in en büyük arzusu bir meslek lisesi açmak ve mezunlara iş imkanı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Dünya’daki teknolojik gelişmeleri  yakından takip ederek  sürdürülebilir verimlilik ve performans ile  değer yaratan güçlü teknik kadromuz ve altyapımızla, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek kurumsal vizyonumuzdur.

Politika Ve Sertifikalarımız

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi, ilave olarak gerektiğinde tedarikçisi olunan ülkelerin sertifikasyonunu almayı, gerekliliklerini yerine getirmesini,

 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilerek müşterilerimize zamanında ve hatasız ürünlerin üretilmesini,
 • Şeffaflık politikamız gereği, tüm paydaşlarımızın sorularını, taleplerini ve şikâyetlerini, internet sitesinden şirket’e ulaştırma olanağını,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • Ulusal ve uluslararası standart, yönetmelikler ve yasal düzenlemelere uyarak sürekli gelişmeyi temel alan, çevre dostu ürünler üretmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasını;
 • Çalışanlarımızın çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
 • Üretimimizde ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin minimize edilmesini,
 • Kalite Yönetim Sistemimizi ,Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sürekli iyileştirilmesini sağlamayı kabul ve taahhüt ederiz.

Değerlerimiz

Rima Isı Sistemleri tüm çalışanları ile  yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine uyması ve içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi için çalışan, iş etiğine uygun  yaklaşımım gösteren , sorumlu olduğumuz iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da yüksek etik davranış standartını benimsemeleri için destekleyen bir anlayışa sahiptir. Müşterilerimizin ürünler ve hizmetler açısından gereksinimlerini -en iyi şekilde- anlayarak onların beklentilerinin üstünde yenilikçi  çözümler ortaya koymak için sürekli iyileştirme yapmaktır.

İnsan Kaynakları

 • Çalışanlarımızın profesyonel olarak değişen teknolojiye ayak uydurmasına yardımcı olacak bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlayacak eğitim programlarının sürekli hale getirilmesi,
 • Verim ve etkinliği attıracak faaliyetler düzenlenerek yaptıkları işten maksimum tatmin ve performansı almalarının sağlanması,
 • Özel hedefleri ile mesleki gereksinimlerini uzlaştırabilmeleri için gerekli desteğin sağlanması,
 • Fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.
Bize Katılın
Open chat