ONGAS 600P kabinli beyaz zemin
 Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar
  • Rima marka yerli AlSi10Mg döküm eşanjör
  • Ongas 300 için beş farklı kapasite (70, 100, 125, 155, 190* kW)
  • Ongas 600 için altı farklı kapasite (200, 270, 340, 410,480,550* kW)
  • %107 verim değeri
  • 16 kazan kaskad bağlantı
  • 1:7 modülasyon oranı